PL  |  EN  |  DE

Florentyna Korkuć

About myself:

I have been a horse-riding enthusiast since I was 7 years old. I've been involved in dressage riding since I was 16. I love working with the best, which is why I organize prestigious trainings with foreign trainers, with whom I also ride myself. In addition, I import equestrian riding boots and mediate in the sale of horses, and recently I have started working in film production, in one word, I am a multitasker.


I organize and prepare photo sessions for Black Horse with various photographers.

Ulubione produkty
Kashmir Touch lotion gives an unique shine - perfect to look as a star during competition or on a photo session.
Galeria

Nazwa projektu: Opracowanie strategii biznesowej firmy Black Horse sp. z o.o.Nazwa beneficjenta: Black Horse Sp. z o.o. Wartość projektu: 150 000 PLN. Wartość dofinansowania: 75 000 PLN  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Nazwa projektu: Internacjonalizacja firmy Black Horse na rynkach międzynarodowych. Nazwa beneficjenta: Black Horse Sp. z o.o. Wartość projektu: 349 070,06 PLN. Wartość dofinansowania: 296 709,55 PLN. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020