PL  |  EN  |  DE

Opolskie

Sklep Jeździecki HORSE TOWN

Oleska 73
46-024 Dąbrówka Łubniańska
667 456 406
http://horsetown.pl/

Nazwa projektu: Opracowanie strategii biznesowej firmy Black Horse sp. z o.o.Nazwa beneficjenta: Black Horse Sp. z o.o. Wartość projektu: 150 000 PLN. Wartość dofinansowania: 75 000 PLN  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020