PL  |  EN  |  DE

APPLICATION

The preparation should be carefully mixed with water and/or fodder. Administer over a periodof 1-3 days, in exceptional cases up to 5 days if necessary.

Daily dosage:

Recommended dose: 50 ml.

In case of strong effort you can gives a few doses.

Do not give more than 500 ml per day.

INGREDIENTS

AQUA, SODIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE

REVIEWS

The high content of potassium in your electrolytes is a plus

Electrolytes have really helped my gelding, (he sweats a lot ) I have been using it  for over a year, and it is still my GO-TO ! 

Well, these are one of the best electrolytes I have ever used

Other products in this category

Nazwa projektu: Opracowanie strategii biznesowej firmy Black Horse sp. z o.o.Nazwa beneficjenta: Black Horse Sp. z o.o. Wartość projektu: 150 000 PLN. Wartość dofinansowania: 75 000 PLN  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Nazwa projektu: Internacjonalizacja firmy Black Horse na rynkach międzynarodowych. Nazwa beneficjenta: Black Horse Sp. z o.o. Wartość projektu: 349 070,06 PLN. Wartość dofinansowania: 296 709,55 PLN. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020