PL  |  EN  |  DE

APPLICATION

The preparation should be carefully mixed with water and/or fodder. Gives as dietary.

Daily dosage:

  • Pleasure horses: 5-10 ml
  • Athletic horses: 10-15 ml
  • Farm mares: 10-15 ml
  • Foals& Young horses: 5-15 ml
INGREDIENTS

VITAMIN A, VITAMIN D3, VITAMIN E, VITAMIN K3, VITAMIN B1, VITAMIN B2, VITAMIN B6, VITAMIN B12, VITAMIN C,BIOTIN, CHOLINE, FOLIC ACID, NIACIN

REVIEWS

I used this product on my horse after he was sick, and I have to say that Equi Vit supports immunity really well

This Multivitamin for horses is a wonder potion!

Equi vit is a very good product for everyday use

Other products in this category

Nazwa projektu: Opracowanie strategii biznesowej firmy Black Horse sp. z o.o.Nazwa beneficjenta: Black Horse Sp. z o.o. Wartość projektu: 150 000 PLN. Wartość dofinansowania: 75 000 PLN  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Nazwa projektu: Internacjonalizacja firmy Black Horse na rynkach międzynarodowych. Nazwa beneficjenta: Black Horse Sp. z o.o. Wartość projektu: 349 070,06 PLN. Wartość dofinansowania: 296 709,55 PLN. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020