PL  |  EN  |  DE

APPLICATION

SHAKE BEFORE USE. The preparation should be carefully mixed with water and/or fodder. Inorder to obtain optimal effects, administer on a daily basis for a period of 2-4 weeks.

Daily dosage:

  • Adult horses (500 kg): 20-30 ml
  • Light horses, ponies: 10-15 ml

In the case of on demand application (e.g. before a competition) increase the dosage to 50 mland administer over a period of 5-7 days

INGREDIENTS

VITAMIN B1, VITAMIN B2, VITAMIN B6, VITAMIN 12, MAGNESIUM, MELISSA EXTRACT

Other products in this category

Nazwa projektu: Opracowanie strategii biznesowej firmy Black Horse sp. z o.o.Nazwa beneficjenta: Black Horse Sp. z o.o. Wartość projektu: 150 000 PLN. Wartość dofinansowania: 75 000 PLN  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Nazwa projektu: Internacjonalizacja firmy Black Horse na rynkach międzynarodowych. Nazwa beneficjenta: Black Horse Sp. z o.o. Wartość projektu: 349 070,06 PLN. Wartość dofinansowania: 296 709,55 PLN. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020